A Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda felújítása, korszerűsítése

2021.| 01. | 15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
A GENCSAPÁTI GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE

Európai Uniós forrás segítségével óvoda kialakítására került sor Gencsapáti községben, a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00013 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírására benyújtott projekt 57,45 millió Forint támogatásban részesült.


Gencsapáti Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (óvoda) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.
A tervezett projekt a mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését tűzte ki célul, hiszen a községben ilyen szolgáltatás jelenleg nem működik.
A tervezett fejlesztés megvalósításával, a felújítással és bővítéssel egy minden igényt kielégítő óvoda állna rendelkezésre, így az hosszú távon is fenntartható társadalmi hatásokat, lakossági igényeket indukál. A helyben való gyermekelhelyezéssel lehetővé válik a fiatal szülők – elsősorban a nők – munkaerőpiacra való visszatérése, integrációja. Ezek alapján a projekt eredménye hatással lesz a térségben élők életszínvonalának javítására, a lakosság jövedelmi és elégedettségi szintjének növelésére, így a hosszú távú társadalmi fenntarthatóság biztosított.

A kedvezményezett neve: Gencsapáti Község Önkormányzata
A projekt címe: A gencsapáti Gyöngyös - Kert Óvoda felújítása, korszerűsítése
Megvalósítás helyszíne: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.
A beruházás megvalósításának ideje: 2017. június 4.– 2021. január 15.
Beruházás összköltsége: 100 288 417 Ft
A beruházás nem elszámolható költsége: 42 838 597 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 57 449 820 Ft
Támogatás mértéke: 100%


Beruházás rövid bemutatása:

A kapacitáshiánynak megfelelően a csoportszobák bővítése megtörtént, megfelelő öltöző kialakítása valósult meg. Az óvoda korszerűsítésével megfelelő, modern környezet került kialakításra, biztosítva a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyerekekre. A fejlesztések megvalósításával növekedett a komfortérzet, a gyerekek számára egészséges környezetet és minőségi szolgáltatást nyújthatunk.

Az óvoda helyiségeinek és a melegítő konyhának az állapota és a szolgáltatási színvonal megfelelő biztosítása megköveteli a folyamatos fejlesztést, az elavult elemek javítását. Az infrastrukturális fejlesztés során épületenergetikai fejlesztésre is sor került, ami hozzájárul a fenntartási költségek optimalizálásához.
Az egyenlő hozzáférés biztosítására OTÉK szerinti akadálymentesítés is megvalósult, valamint a projekt komplexitását az eszközbeszerzés biztosította.

További információ kérhető:
Bodorkós Ferenc, polgármester
+36/30/495-3899

 


 

2017.| 06. | 04.

 

Sajtóközlemény         

a gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda felújítása, korszerűsítése

Európai Uniós forrás segítségével óvoda korszerűsítésre kerül sor Gencsapáti községben, a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00013 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírására benyújtott projekt 50 millió Forint támogatásban részesült.

Gencsapáti Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (óvoda) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.

A tervezett projekt az óvodához való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését tűzte ki célul.

A tervezett fejlesztés megvalósításával, a felújítással és bővítéssel egy minden igényt kielégítő óvoda állna rendelkezésre, így az hosszú távon is fenntartható társadalmi hatásokat, lakossági igényeket indukál. A helyben való gyermekelhelyezéssel lehetővé válik a fiatal szülők – elsősorban a nők – munkaerőpiacra való visszatérése, integrációja. Ezek alapján a projekt eredménye hatással lesz a térségben élők életszínvonalának javítására, a lakosság jövedelmi és elégedettségi szintjének növelésére, így a hosszú távú társadalmi fenntarthatóság biztosított.

 

A kedvezményezett neve: Gencsapáti Község Önkormányzata

A projekt címe: A gencsapáti Gyöngyös - Kert Óvoda felújítása, korszerűsítése

Megvalósítás helyszíne: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.

A beruházás megvalósításának ideje: 2017. június 4.– 2018. december 15.

Beruházás összköltsége: 100 288 417 Ft

A beruházás nem elszámolható költsége: 50 288 417 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

  

Beruházás rövid bemutatása:

A kapacitáshiánynak megfelelően a csoportszobák bővítése történik, megfelelő öltöző kialakítása tervezett. Az óvoda korszerűsítésével megfelelő, modern környezet teremthető, biztosítva a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyerekekre. A fejlesztések megvalósításával növekszik a komfortérzet, a gyerekek számára egészséges környezetet és minőségi szolgáltatást nyújthatunk.

 Az óvoda helyiségeinek és a melegítő konyhának az állapota és a szolgáltatási színvonal megfelelő biztosítása megköveteli a folyamatos fejlesztést, az elavult elemek javítását. Az infrastrukturális fejlesztés során épületenergetikai fejlesztésre is sor kerül, ami hozzájárul a fenntartási költségek optimalizálásához.

Az egyenlő hozzáférés biztosítására OTÉK szerinti akadálymentesítés is megvalósul, valamint a projekt komplexitását az eszközbeszerzés biztosítja.

 

További információ kérhető:

Bodorkós Ferenc, polgármester

+36/30/495-3899

 

Script logo