Hírek

 

 

 

 • Vágányzár hirdetmény

  A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint  2023. szeptember 29-től (péntek) 2023. október 28-ig (szombat) a hirdetményen szereplő vonat a fejlécében megjelölt napokon Szombathely - Kőszeg állomások között módosított menetrend szerint közlekedik.

  A Szombathely - Kőszeg vasútvonalon kizárólag az alábbi vonat menetrendje módosul, a fel nem tüntetett vonatok továbbra is változatlan menetrend szerint közlekednek!

  A vágányzári menetrendekről részletes tájékoztatás az állomási pénztáraknál, a GYSEV Zrt. +36 (99) 577 212 ügyfélszolgálati telefonszámán, valamint a www.gysev.hu honlapon érhető el!

  A vágányzár befejeztével újra az adott időszaki menetrend lép életbe!

 • Két patak - két falu. Képek Gencsapáti történetéből című monográfia könyvbemutatója

 • Tájékoztatás hőségriasztás III. fokúra emeléséről és meghosszabbításáról

  Tájékoztatom, hogy dr. Surján Orsolya Helyettes Országos Tisztifőorvos Asszony az ország egész területére vonatkozóan a II. fokú hőségriasztást 2023. augusztus 25-én (péntek) 00.00 órától kezdődően III. fokúra emelte és 2023 augusztus 28-án (hétfő) 24.00 óráig meghosszabbította.

  Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatást fogunk küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. augusztus 28-án (szerda) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

 • II. fokú hőségriasztás elrendelése

  Tájékoztatom, hogy dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos Asszony az ország egész területére vonatkozóan 2023. augusztus 21-én 14.00 órától augusztus 24-én 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást rendelt el.

  Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatást fogunk küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. augusztus 24-én (szerdán) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

 • HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

  Gencsapáti község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) a 94/2023.(VII.20.) számú önkormányzati határozata alapján az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013.(I.11.) önkormányzati rendelet 12. § szerint meghirdeti eladásra az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon részét képező, Gencsapáti 0115/11 hrsz. ingatlanát a csatolt melléklet szerint.

 • Gencsapáti községben új településfejlesztési és településrendezési terv készítés

  „Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk Gencsapáti község teljes közigazgatási területére vonatkozóan új településfejlesztési és településrendezési terv készítését indítja el.

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2021. július 1-től új településrendezési elveket és szakmai szabályokat határozott meg, melyek szemléletváltást jelentenek a települések épített környezetének szabályozásában, illetőleg a településrendezésben. A jelenleg hatályos többféle településfejlesztési és településrendezési dokumentumok helyett az új jogszabályok alapján a települések 1 fejlesztési tervet és 1 rendezési tervet készítenek, melyek összefoglaló neve: Településterv.

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk elindította az Étv.-nek megfelelő új településfejlesztési és -rendezési tervek elkészítését Gencsapáti község teljes közigazgatási területére vonatkozóan. A tervezési feladat lényege elsősorban a korábbi fejlesztési és rendezési dokumentumok – mint pl. a Településfejlesztési Koncepció,  a Településszerkezeti Terv (TSZT), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási tervek (SZT) – tartalmának új tervformába való átültetése és a jelenlegi városfejlesztési elképzelések szerinti aktualizálása.

  A településterv készítésével kapcsolatos eljárásrendre és a terv tartalmára vonatkozóan a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) előírásai alkalmazandók. A Korm. r. részletesen szabályozza a tervkészítés folyamatát, melynek során – az önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2022. (VIII.26) rendeletének figyelembe vétele mellett – egyeztetések lefolytatása szükséges az államigazgatási és önkormányzati szervekkel, a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel.

  Amennyiben a tervek készítéséhez kapcsolódóan előzetes javaslataik, észrevételeik vannak, kérjük küldjék meg nekünk írásban 2023. szeptember 30-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  Cím: Gencsapáti Polgármesteri Hivatal, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
  email: gencsapati@savaria.hu (tárgyban: Rendezési terv észrevétel/javaslat)

 • Bölcsődei előzetes szándékfelmérés

  Tisztelt Szülők!

  Gencsapáti község Önkormányzata a településen új Bölcsődét épít. Előreláthatóan a Bölcsőde 2024. szeptember 1. napjával fog indulni. Az Önkormányzat szeretné felmérni, hány Gencsapáti településen állandó lakcímmel rendelkező szülő van, aki úgy tervezi, hogy a Bölcsőde indulásakor gyermekét ide beíratná!?

  Kérjük e-mailen jelezzék az alábbi e-mail címre a szülők nevének, címének, telefonszámának és a beíratandó gyermek nevének, születési idejének megadásával, amennyiben Önök gyermeküket beíratnák a Gencsapáti Bölcsődébe:

  gencsapati@isiscom.hu

  (A szándék jelzése csupán informatív jellegű, sem az Önkormányzatot, sem a szülőt nem kötelezi semmire.)

  Bodorkós Ferenc Polgármester”

   

 • Lakossági tájékoztató optikai kábelhálózatról

 • Vágányzári hirdetmény 2023.07.31.-08.05. 18-as vonal - Szombathely - Kőszeg vasútvonalon

  A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint a Szombathely - Kőszeg vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 2023. július 31-től (hétfő) 2023. augusztus 5-ig (szombat) a hirdetményen szereplő vonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon

  Szombathely - Kőszeg állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a sárga alapon megjelölt menetrend szerint.

  A vágányzár idején a szombathelyi Söptei úti vasúti átjáró lezárásra kerül, emiatt a vonatpótló autóbuszok Szombathely Center (VOLÁNBUSZ) megállóhely helyett Szombathely, Stromfeld lakótelep (VOLÁNBUSZ) megállóhelyen állnak meg!

  Felhívják Utasaik figyelmét, hogy a vágányzár idején a vonatpótló autóbuszok a feltételes megállóhelyeken megállnak!

  A vágányzár befejeztével újra az adott időszaki menetrend lép életbe!

  A vonatpótló autóbuszon a kerékpár szállítása nem biztosított, a kézipoggyász továbbítása a rendelkezésre álló tárolóhely figyelembevételével biztosítható.

 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázási tájékoztató

  STKH Kft. hulladékszállítás tájékoztató

  Korábbi jelzésünknek megfelelően tájékoztatjuk Önöket a 2023. július 1-től aktuális hulladékgyűjtési időpontokról.

  Az átállást követő átmeneti időszakban (2 hét) a gyűjtési nap változása miatt esetlegesen elmaradt kommunális hulladékszállítást a következő héten pótoljuk, ha területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkon keresztül jelzik ügyfeleink erre vonatkozó igényüket. Szelektív és zöldhulladékgyűjtés esetében ezt a következő havi gyűjtési napon tudjuk pótolni. Ügyfeleink az edényeket és a zsákokat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 5 óráig szíveskedjenek kihelyezni. 

  A II. félév hulladékszállítási rendjét a következő linket tudják letölteni: https://stkh.hu/szolgaltatasaink/hulladeknaptar-2023-ii-felev/

 • Nemzeti Földügyi Központ földárverési hirdetmények közzététele

  Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

  Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

   A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

  Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

 • Értesítés kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

  A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet  4. §-a (1) bek. valamint a 10.§. (8) bekezdése alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatási feladatainkat az Önök településén 2023. MÁJUS hónapban megkezdjük.  

  A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján az egylakásos ingatlanok esetében sormunka keretén kívül, megrendelésre kell elvégezni.

  Fentiek alapján ezen időszakban a körzetben tartózkodó kéményseprő munkatársainknál, illetve az alábbi elérhetőségeken megrendelhető a szolgáltatás: Vas Megyei Kéményseprő Kft., 9700 Szombathely, Nárai u. 3.,

  • Telefon: +3694/506-490; Fax: +3694/506-498; Mobil: +3630/474-7376; E-mail: kemenysepro@slk.hu; kemenysepro.megrendeles@gmail.com
 • Nemzeti Népegészségügyi Központ csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatása

 • Falugazdász tájékoztató

  Gencsapáti település falugazdász ügyfélszolgálati tevékenységét, a korábban ellátó Baumgartner András távozása miatt Kocsis Katalin falugazdász veszi át.

  Elérhetősége: kocsis.katalin@nak.hu ; telefonszáma: +3630/457-4885.

  A falugazdász ügyfélszolgálati tevékenység igénybevételére előre egyeztetett időpontban van lehetőség helyben.

  Egyéb esetekben Szombathelyen, ahol az ügyfélfogadási rend a következő:

  hétfő, kedd, szerda 07:30-16:30
  csütörtök 07:30-12:00
  péntek 07:30-14:00

   

 • GYSEV - Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. felhívása gyomirtásról

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vasút Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának vegyszeres gyomirtására kerül sor, 2023. május 10. - 2023. július 1. közötti időszakban.

  A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint!

Script logo