Kommunális adó

Leírás:

 Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat
illetékességi területén
- lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény,
- beépítetlen belterületi földrészlet /továbbiakban: telek/ tulajdonosa, valamint
- nem magánszemély tulajdonában lévő lakás lakásbérleti jogával rendelkezik.

Mérték:

- lakástulajdon és lakásbérleti jog esetén: 13.000,- Ft
- nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 3.500,- Ft
- belterületi földrészlet esetén /telek/: 3.500,- Ft”

Gencsapáti Község Önkormányzat Magánszemélyek kommunális adó számlaszáma
11747006-15421278-02820000

Kedvezmény:

a./ tárgyi mentesség
- az a telek, amelyiken a lakóház áll,
- az építési tilalom alatt álló telek,
- a Perint patak és a védőtöltés közti árterület,
- Perint patak jobbjára eső terület,
- az a telek, mely tulajdonosának /tulajdonostársának/ másik 2 telek után járó - teljes
összegű - kommunális adó kivetése van,
- az a garázs, mely tulajdonosának /tulajdonostársának/ másik 2 garázs után járó - teljes
összegű - kommunális adó kivetése van.

b./ alanyi mentesség
- az a személy, aki lakásfenntartási támogatásban részesül

A megállapított adó 50 %-át fizeti azon egyedül élő személy, aki 65. életévét betöltötte, a 65. életévének betöltését követő naptári év első napjától.

Script logo