Beruházások

A gencsapáti egészségház felújítása, bővítése
Ütemezés:

Projektazonosító: NYDOP-5.2.1/A-2008-0014

I. ütem határidő: 2009. 10.05
Bontások
Tető cseréje (tető, födém hőszigetelése, cserépfedés, lécezés, csapadékvíz elvezetés, bádogozás stb.)
Védőnői, gyermekorvosi helyiségek kialakítása
Víz, szennyvíz bekötő vezetékek

II. ütem határidő: 2009. 12.11.
Homlokzati nyílászárók cseréje
Vizesblokk átalakítása
Háziorvosi, fogorvosi helyiségek kialakítása
Személyzeti helyiségek kialakítása
Szellőző bontása
Villamos és gyengeáramú hálózat szerelése
Víz-, szennyvíz vezeték szerelés
Kazánház kialakítása
Fűtéskorszerűsítés (kazán, kémény)

III. ütem határidő: 2010. március
Fűtéskorszerűsítés – fűtésszerelés
Villamos hálózat bekötő vezeték, villanyóra szerelés
Homlokzati hőszigetelés
Belsőépítészeti munkák; beépített bútorok, berendezések
Bejáratoknál rámpa, tornác kialakítása
Járdaépítés
Parkoló építés
Útcsatlakozás készítés
Parkosítás

Tervezett idő:

Tervezett kezdés: 2009. augusztus

Tervezett befejezés: 2010. március

Leírás:

Projektazonosító: NYDOP-5.2.1/A-2008-0014

Az 1970-es években épített és 90-es években bővített egészségház földszintjén háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi rendelő és fizikotherápiás kezelő van. Az elmúlt években az épületbe költözött a védőnői szolgálat is, akik számára egy korábbi várót alakítottak át, de a szükséges helyiségekkel nem rendelkeznek. Az épület emeletén használaton kívüli orvosi lakás, és beépítetlen padlástér van. A fenntartó az épületet korszerűsíteni, felújítani kívánja:
• energetikai korszerűsítés → nyílászáró csere, hőszigetelés
• akadálymentesítés → rámpa, ms. wc, belső közlekedők
• védőnők elhelyezés → szükséges helyiségek kialakítása
• fogorvosi rendelő méretének növelése
• hiányzó, illetve az átalakítások miatt megszűnő szociális helyiségek biztosítása
• gépészeti rendszerek felújítása
• az orvosi lakás változatlan marad.


Alaprajzi elrendezés:
Az épület földszintjénleszneka betegek által látogatható helyiségek (várók, rendelők, mosdók), az emeleten a dolgozók szociális helyiségei, illetve a változatlan állapotú orvosi lakás. Az épületnek a földszinten 4 bejárata lesz. A fizikotherápiás helyiségcsoporthoz vezető bejárat jórészt változatlan, a szintkülönbség akadálymentesítése rámpával megoldott. A lépcsőházba vezető (hátsó) bejárat változatlan. A felnőtt részhez illetve a gyermek részhez vezető 2 bejárat átalakításra kerül, a szélfogó méretét megnöveljük illetve akadálymentesítjük. A két részleg közös szociális helyiségcsoportot kap. A női és a mozgássérült wc-t összevonjuk. A ffi és a női mosdó mérete is megfelel a kisgyerekes szülők igényeinek is.
A tetőtéri bővítményben a dolgozók részére öltözőt, zuhanyzót, mosdót, teakonyhát alakítunk ki. Ide kerül az irattár, kazánház és egy tároló is.
A védőnők részére megépítésre kerülnek a szükséges helyiségek, a külön munkaszoba és ’fogadó’ szoba.
A fogorvosi rendelőhöz tartozó röntgen helyiség változatlan marad.Gencsapáti felhagyott szilárd hulladéklerakó rekultivációs, és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái
Ütemezés:

Technikai rekultiváció : 2009.szeptember 14.

Biológiai rekultiváció: 2010. február 12.

Tervezett idő: 2009. június - 2010. március
Pénzösszeg: Bruttó 14.033.880 Ft
Leírás:

Projektazonosító: NYDOP-4.1.1/2-2008-0010

Gencsapáti község külterületén található felhagyott szilárd hulladéklerakó előírásoknak megfelelő rekultivációja.

A lerakó a település határában, a 2101/2 helyrajzi számon található. A lerakó területe 3900 m2, az ott elhelyezett hulladék becsült térfogata 9750 m3. A hulladéklerakót egy, a területen lévő természetes árok feltöltésével alakították ki. Az elhelyezett hulladék túlnyomó részben (~ 90%) építési törmelék, illetve kitermelt föld.

A rekultiváció 4 rétegrend kialakításával, 1 db monitoring kút kialakításával, csapadékvíz elvezető árokrendszerrel történik.

A kiépítendő rendszer rétegei:
- növényzet (biológiai rekultiváció)
- felső termőtalaj takarás: 70 cm
- jelenleg meglévő kb. 1m vastag talajtakarás
- hulladék

A rekultiváció során kiépítendő 70 cm vtg. talajtakaráshoz szükséges földmennyiséget az önkormányzat által kijelölt anyagnyerő helyről kell kitermelni, és a helyszínre szállítani. A helyszínen tereprendezéssel kell kialakítani a rekultivációs terv szerinti terepalakzatot. A csapadékvíz elvezetésre külön terv készült, ennek kivitelezését szintén az engedélyezett terv szerint kell megvalósítani.

A projekt I. ütemeként a hulladéklerakó technikai rekultivációs munkáit (földmunka), a csapadékvíz elvezetés kiépítését, és a figyelőkút kiépítését kell megvalósítani. Ezután van rész-számlázási lehetőség. Az I. ütem kivitelezési határideje 2009. szeptember 14.

A projekt II. ütemeként kell megvalósítani a növénytelepítést (fák, cserjék), illetve a füvesítést. A fák, cserjék ültetését 2009. október első hetében javasoljuk elvégezni, majd a terület finom rendezése, és a füvesítés előtti talajelőkészítés után lehet a füvesítést elvégezni. A füvesítést október végéig el kell végezni. A műszaki átadás-átvétel időpontjáig az esetlegesen előforduló hibák (talajsüllyedés, rézsűomlás, árok kimosódás stb.) kijavítását el kell végezni.

Script logo