Iparűzési adó

Leírás: Iparűzési adó
Alanya: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat
b.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül
c.) bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Alapja: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
Mértéke: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként  2.000 Ft.
Mérték:

Mértéke: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 2.000 Ft.

Gencsapáti Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó számlaszáma
11747006-15421278-03540000

Script logo