Álláspályázat gondozói munkakör betöltésére

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány - 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • hasonló munkakörben, vagy egyéb szociális, egészségügyi területen eltöltött idő - 1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palatin Vivien nyújt, a 30/549-2552 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton: a pályázatnak a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 267/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton: Palatin Vivien részére a gencsik@gmail.com E-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Palatin Vivien, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Szentegyház utca 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.gencsapati.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Script logo