Álláspályázat gondozói munkakörre

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: idősek gondozása és ápolása, környezeti és személyi higiénéjük biztosítása (bevásárlás, mosogatás, takarítás, tisztálkodás segítése), patyolat ellátása (mosás, vasalás, ruha-javítás), a napi étkeztetés ellátása, szükség esetén házhoz-szállítása, tálalás, kiszolgálás, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, szükséges adatlapok, nyilvántartások vezetése, térítési díj-szedés, az intézmény belső és külső környezetének rendben tartása

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló
 • Alapfokú számítógépes ismeret
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben, vagy egyéb szociális, egészségügyi területen eltöltött idő

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palatin Vivien nyújt, a 30/549-2552 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető dönt

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.) történő megküldésével.
 • Személyesen: Palatin Vivien részére, 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
 • E-mail-en: gencsik@gmail.com címre.
Script logo