Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Start- értékpapírszámla Ügyfélkapunk történő megnyitásának folyamata:

www.magyarorszag.hu
1. Pénzügy menüpont
2. Befektetések, megtakarítások, hitelek almenü
3. MÁP – KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁS BELFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR GYERMEK RÉSZÉRE
4. Ügyintézés indítása

Szükséges dokumentum-másolatok, melyet csatolni kell:
Kötelező:
1. Elektronikusan rögzített Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés megkötésére
vonatkozó Nyilatkozat
https://magyarorszag.hu/szuf_iForm#urlap,16c722f7-3bc7-4e3d-8b23-949361e2ce49

2. A meghatalmazott (szülő) személyazonosságát igazoló okmány scannelt képe
3. A meghatalmazott (szülő) lakcímkártyájának scannelt képe
4. A gyermek lakcímkártyájának scannelt képe
Opcionális:
5. A gyermek személyazonosságát igazoló okmány scannelt képe (amennyiben rendelkezik ilyennel)
6. A gyermek adókártyájának scannelt képe
7. Kiemelt közszereplő nyilatkozat, amennyiben a gyermek annak minősül
8. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, amennyiben nem a gyermek érdekében jár el

Script logo