Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése

Projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020
Kedvezményezett neve: Gencsapáti Község Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában
Szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

A projekt a szombathelyi járásba tartozó Gencsapáti község mellékutcájának, az Apponyi Albert utcának csapadékvíz-elvezetését célozza hozzávetőleg 747,86 fm hosszban. A tervezett beruházás a rendkívül szűk keresztmetszeti viszonyok következtében kizárólag zárt rendszer formájában tervezhető. A projekt összköltségének legfeljebb 20%-át kitevő mértékig megtörténik az útburkolat rekonstrukciója is, emellett az utcában található katolikus templom előtti közterület térburkolattal történő ellátása is a projekt részét képezi (kb 276 m2 területen). Az érintett vállalkozások száma 7 db, az utcában emellett katolikus templom is található. A projekt által közvetlenül megvédett területen élő lakosság száma a teljes, 2679 fős lakosságszámból 81 fő.

A kiépítésre kerülő csapadék-víz elvezető hálózat által szállított csapadékvíz a 0189/13 helyrajzi számú anyaggödörbe kerül elvezetésre majd elszikkasztásra, így a vizek helyben tartására vonatkozó követelmény érvényesül.

A szűk keresztmetszet miatt indokolt a zárt csapadékcsatorna tervezése, valamint a burkolati szintek miatt az útburkolat teljes szélességű felújítása.

 A szükséges engedélyek és tervek meglétét követően a közbeszerzés előkészítése zajlik.

Sikeres közbeszerzési eljárást követően a kivitelező Szkendó Kft-vel aláírásra került a vállalkozási szerződés.

2024.02.14-én megtörtén a munkaterület átadás.

A sajtónyilvános ünnepélyes projektindító rendezvény lebonyolítására 2024.02.29-én került sor.

 

 

Script logo