Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban

https://www.vasmegye.hu/szechenyiterv-plusz/gyongyszem-bolcsode-epitese-gencsapatiban/

 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005

Kedvezményezett neve: GENCSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban

Szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma 2024.09.30.

Gencsapáti község bölcsődefejlesztési céljait a településen élő jelentős számú fiatal család motiválta. A projekt átfogó célja a bölcsődei ellátás helyi infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése révén Gencsapáti község és vonzáskörzete népességmegtartó erejének további növelése, a helyi társadalmi kohézió erősítése. Az ellátás létrehozása nagymértékben elősegíti a településeken élő, 0-3 éves korosztályt nevelő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

A specifikus cél a bölcsődei feladatok ellátásához szükséges, közel nulla energiaigényű (napelemmel és hőszivattyúval ellátott) épület létrehozása, új férőhelyek kialakítása céljából, valamint az akadálymentesítés feltételeinek megteremtése.

A fejlesztés hozzájárul a pedagógiai és módszertani reformokhoz, támogatja a tartalmi fejlesztéseket, biztosítja a korszerű és egészséges nevelési feltételeket. A fejlesztés nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat.

Jelenleg a településen élő 0-3 éves korosztályt érintő napközbeni bölcsődei ellátás a településen nem biztosított. A 2,5 évet betöltött kisgyermekeket a helyben működő 4 csoportos, 100 főre kialakított – jelenleg képviselőtestületi döntés alapján 120 főt ellátó – óvodában próbálják elhelyezni. Számuk a 2021-ben  13 fő volt. A 2,5 évnél  fiatalabbakat – jelenleg 5 gyermeket – szombathelyi bölcsődékbe kell szállítani a szülőknek. A szombathelyi bölcsődei ellátás gyermekenként napi 3000 Ft költséget jelent az önkormányzat számára, mely 2021 I. félévére vonatkozóan 1 233 000 Ft kiadást jelentett.

A projekt keretében tervezett fejlesztések legfontosabb eleme az új, közel nulla energiaigényű bölcsődeépület megépítése, amelyet az intézmény felszereléséhez, működéséhez szükséges eszközök beszerzése és az udvar kialakítása egészít ki.

A beszerzendő eszközök és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódónak, a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően elengedhetetlenül szükségesek az intézményműködéséhez. A játszótéri eszközök a projekt fizikai befejezéséig tanúsítvánnyal fognak rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a 3 év alatti korosztály igényeinek megfelelnek.

A projekt keretében létrehozandó, 390 m2-es akadálymentesített bölcsődeépületben két 50 m2-es csoportszoba kap helyet gyermekmosdókkal, öltözőkkel, melegítőkonyhával, személyzeti helyiségekkel, valamint jogszabály alapján meghatározott egyéb helyiségekkel.. Az épülethez terasz, játszóudvar és tárolók fognak tartozni.

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2023.02.27-én megkötésre került a nyertes ajánlattevő Muros Bau Kft.-vel a vállalkozási szerződés.

Munkaterület átadása a vállalkozási szerződéssel egyidejűleg megtörtént, így a bölcsődeépület készre jelentésének szerződés szerinti dátuma: 2024.05.21.

A projekt keretében alapkőletételi ünnepség megtartására is sor került, ahol a meghívott vendégek mellett a sajtó képviselői is tájékoztatást kaphattak a projektről.

A kivitelezési munka az építési munkaterület lehatárolásával kezdődött meg. Májusban már a leendő bölcsőde falai álltak. Június hónapban elkészült a tetőszerkezet. A projekt 2023. július 27-én elérte a 25 %-os készültséget.

A tetőszerkezet faszerkezetének elkészülte után a bádogozási és tetőfedési munkák következtek. Szeptember hónapban az épület hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók beépítése is befejeződött. A belső terekben betonaljzat talajnedvesség elleni szigetelése, továbbá a belső válaszfalak szerelt acél tartószerkezetei is elkészültek. Mindezek után a belső gépészeti és villamos alapszerelések következtek. A projekt 2023.09.28-án elérte az 50 %-os készültséget.

Script logo