Hirdetmény- Tűzgyújtási szabályok Gencsapátiban

 • az égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető;
 • a kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol környezetére tűz- és életveszélyt
  nem jelent,
 • a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
  tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható,
 • az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
 • az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű,
  illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,
 • TlLOS a tüzet őrizetlenül hagyni.

 

 • Környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi okok miatt belterületen június-,július-augusztus
  hónapokban a növényi hulladék égetése tilos!
  (részletek a mellékletben olvashatók)
Script logo