TÁJÉKOZTATÁS

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítési díja:

Térítési díjköteles szolgáltatások:

- Szociális étkeztetés   

- Házi segítségnyújtás

A térítési díjköteles szolgáltatásokban részesülők személyi térítési díjához támogatás nyújtható, a Gencsapáti község Önkormányzatának mindenkori érvényben lévő, a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló, illetve az étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelete alapján.

Térítési díjmentes szolgáltatások:

- Időskorúak nappali ellátása (idősek klubja)

- Családsegítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

 Az intézményi szolgáltatások igénybevétele:

Az ellátások igénybevétele önkéntes és a családsegítés kivételével, írásos kérelemre indul, amit az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető az intézményben, illetve letölthető Gencsapáti község honlapjáról.

A GESZGYI valamennyi szakfeladata, szolgáltatása az intézmény telephelyén működik, kivéve az étkeztetést, mely jelenleg a helyi általános iskola konyháján történik.

 

Az intézmény működési területe:

Gencsapáti község közigazgatási területe:

Szociális étkeztetés   

Házi segítségnyújtás

Családsegítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

Gencsapáti és Perenye községek közigazgatási területei:

Időskorúak nappali ellátása (idősek klubja)

Az intézmény nyitvatartási rendje:

Időskorúak nappali ellátása (idősek klubja):

Hétfő – Péntek:          8.00 – 16.00 óra

A nyitva-tartás időtartama, a nyitás és zárás időpontja évszakonként, illetve igény szerint változhat.

Gondozó: Eberhardt-Németh Beatrix (általános ápoló és asszisztens)

 

Házi segítségnyújtás:

 Hétfő-csütörtök:       7.30 - 16.00 óra

              Péntek:       7.30 – 13.30 óra

A nyitva-tartás időtartama az ellátási igények figyelembevételével változhat.

Gondozó: Szabó Andrea (szociális gondozó és ápoló)

               Dékánné Karádi Györgyi Rita (szociális gondozó és ápoló)

 

            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

                        Hétfő: 8.00 – 10.00 óra

                        Kedd: 14.00 – 16.00 óra

                        Szerda: 8.00 – 10.00 óra

                        Csütörtök: 14.00 – 16.00 óra

                        Péntek: ügyfélfogadás nincs

Az ügyfélfogadás rendje egyedi problémák, krízis helyzet miatt változhat. Ügyfélfogadási időn kívül a családsegítő munkaidőben (minden nap 8.00-16.00 óráig) telefonon érhető el.

                        Családsegítő: Palatin Vivien (szociális munkás)

Intézményvezetői fogadóóra: hétfő: 14.00 - 16.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)

 

Az intézmény étkeztetési rendje az iskolában:

ebéd:

- helyben fogyasztás 11.30 – 12.00 óra

- elvitel                    11.30 – 12.00 óra

- házhozszállítás       10.30 – 12.00 óra

  • Az intézmény munkanapokon a normál étrend mellett, biztosítja a különböző diéta ebéd lehetőségét is, a háziorvos vagy szakorvos javaslata alapján.  
  • A szociális étkeztetés formája: szociális konyha.

 

Script logo