Tájékoztató a község településrendezési eszközeinek módosításáról

Tisztelt Lakosok!

A Képviselő-testület a 119/2018. (VIII.23.) számú határozatában a község település-rendezési eszközeinek módosítási eljárásának megindításáról határozott.

A módosítás célja a község településszerkezeti tervének és szabályozási tervének változatlan tartalom melletti – hatályos jogszabályok szerinti jelkulccsal történő – digitális feldolgozása, a településkép-védelmi rendelet megállapítása által szükségessé vált jogharmonizáció elvégzése, továbbá egyes lakóterületi tömbfeltárások felülvizsgálata és szabályozási előírásainak módosítása.

A települési főépítész 2019. február 15-ig várja az érintettek esetleges módosítási javaslatait, illetve kérelmeit.

Kérelem nyomtatvány mellékletben csatolva.

Script logo